Onze waarden

  "We waarderen gedrag minstens even veel,
 zo niet meer, dan de resultaten die we
leveren."

            - George Oliver, CEO Johnson Controls 

Onze waarden

// Onze waarden in de praktijk brengen

Wij brengen onze waarden integriteit, uitmuntendheid, teamwerk en verantwoordelijkheid in de praktijk door ons werk, onze toewijding en activiteiten die onze persoonlijke groei en ontwikkeling in het bedrijf te ondersteunen. Lees meer over de verschillende initiatieven van Johnson Controls die dit doel ondersteunen.

Belangrijke initiatieven van Johnson Controls

Vital Values

Onze waarden vormen onze houding ten opzichte van klanten, maar ook ten opzichte van elkaar en vormen een leidraad voor de manier waarop we elke dag zakendoen. Vanuit deze waarden doen we elke dag ons werk en streven we ernaar om de beste dienstverlening aan onze klanten en elkaar te bieden.

Als richtlijn voor alle werknemers, over de beste manier om onze waarden in de praktijk te brengen, biedt Johnson Controls een opleidingsprogramma dat de essentiële waarden - integriteit, uitmuntendheid, teamwerk, verantwoordelijkheid - versterkt en biedt cursussen aan over het beleid en de procedures beschreven in de gids voor ethisch gedrag. Wij geloven dat door de juiste tools en hulpmiddelen aan te bieden, we alle medewerkers in staat stellen om altijd op de juiste manier zaken te doen.

Zero Harm

Onze visie is om producten te maken en diensten te verlenen aan klanten op een veilige, verantwoorde manier die de gezondheid en veiligheid van onze medewerkers, het milieu, onze klanten, aandeelhouders en de gemeenschappen waarin we actief zijn, respecteert.

Alle Johnson Controls werknemers, managers en leidinggevenden en aannemers zijn verantwoordelijk voor het begrijpen, bevorderen en uitvoeren van dit beleid en de daarbij behorende bedrijfsprincipes.

Alle managers en het topmanagement bezoeken onze bouwplaatsen regelmatig om verantwoordelijkheid te nemen voor dit onderwerp dat het meest belangrijk voor ons is.

Drivers Distraction Policy

Samen werken aan veiligheid, ook onderweg

 

Binnen ons Zero Harm programma, waarin we streven naar  geen ongelukken, geen menselijk letsel en geen schade aan het milieu, is er een duidelijke visie en beleid ontwikkeld omtrent het werken aan veiligheid, ook onderweg. Binnen dit programma wordt tevens aandacht besteed aan het handhaven van de Johnson Controls carpolicy en worden onze medewerkers handvatten aangereikt om veilig te rijden.

Met de grote beschikbaarheid van mobile devices, waaronder smartphones, is het tegenwoordig mogelijk altijd en overal bereikbaar te zijn en te beschikken over telefoon, mobiele apps, e-mail et cetera. Het gebruik van deze middelen tijdens deelname aan het verkeer leidt af en kan leiden tot ongevallen. Omdat Johnson Controls de risico’s tot verkeersongevallen wil voorkomen is per 1 april 2016 het Drivers Distractions Preventiebeleid van kracht. Dit beleid houdt in dat het niet meer is toegestaan dat Johnson Controls medewerkers tijdens het rijden gebruik maken van mobiele telefoons, PDA devices, navigatiesystemen en GPS en iedere andere vorm van communicatie die voor afleiding kan zorgen. 

Women's Growth Network (groeinetwerk voor medewerkers)

Het Women’s Growth Network (WGN) van Johnson Controls is een gevestigd netwerk voor zowel vrouwelijke als mannelijke leiders en professionals.

Ons doel is om de waarde, groei en voortgang van medewerkers te steunen, wat zal leiden tot versnelling van uitzonderlijke bedrijfsprestaties.

Onze doelstellingen:

 • Het bevorderen van culturele verandering en stimuleren van de erkenning van de noodzaak voor divers en innovatief management
 • Het ontwikkelen van een dynamisch platform voor netwerken en leiderschapsontwikkeling voor Johnson Controls medewerkers wereldwijd
 • Netwerken in de regio's met elkaar te verbinden voor uitwisseling van kennis
 • Professionals te verbinden met een nationaal lokaal netwerk dat is aangesloten op een regionaal netwerk om bewustwording en persoonlijke ontwikkeling voor medewerkers te stimuleren

Wat we doen:

 • Een netwerk van lokale WGN's creëren die met elkaar verbonden zijn
 • Het duidelijke doel en de doelstellingen van de WGN stimuleren naar lokale netwerken
 • Rolmodellen identificeren die succesverhalen van mannen en vrouwen benadrukken en bevorderen
 • Uitwisseling van beste voorbeelden over de hele wereld

Diversity & Inclusion

Johnson Controls Integrated Fire & Security (Continental Europe) is een geweldig voorbeeld van een gevarieerde omgeving. Onze inzet voor diversiteit is volledig geïntegreerd met alle aspecten van ons bedrijf en wordt benadrukt als een belangrijke bedrijfsstrategie die wordt weerspiegeld in de dagelijkse bedrijfsvoering en de gemeenschappen aan wie we diensten leveren. Wij nemen deel aan conferenties en wervingsevenementen, gesponsord door verenigingen die diverse bevolkingsgroepen vertegenwoordigen.

We weten dat een divers personeelsbestand en een open cultuur ons zal helpen om zakelijke doelstellingen te bereiken. Daarom hebben we een plan ontwikkeld om diversiteit en integratie in de Europese regio te ondersteunen. Deze richt zich op de volgende onderdelen:

 • Aanstelling van lands "Champions" voor diversiteit en integratie in Continental Europe
 • Organisatie van "landelijke integratiekringen"
 • Invoeren van het concept van de "beste onderneming" en wat het betekent
 • Identificatie en ondersteuning van een diversiteit evenement op landniveau

Contact

Contact

Cynthia van Diejen-Bijloo
Marketing, Business Development & Communicatie Director Benelux

+31 88 260 2600

marketing.nlmail(at)tycointweb.com

Zoeken naar een carrière

Als u een teamspeler bent met een passie en wens om te beschermen wat het belangrijkste is, kijk dan bij onze beschikbare carrièremogelijkheden

Zoek carrière

Nieuws

Geen nieuws beschikbaar.
Onze merken