// Privacybeleid

We zijn toegewijd aan het beschermen van uw privacy

Introductie

Privacy en databeveiliging zijn erg belangrijk voor Tyco. Om die reden leggen we u graag uit, als bezoeker van onze website, hoe Tyco de betrouwbaarheid verzekert en de privacy van uw persoonlijke gegevens respecteert. Deze website komt tot stand onder verantwoordelijkheid van Tyco. Tyco besteedt veel aandacht aan het zo actueel, toegankelijk, correct en compleet mogelijk maken en houden van de inhoud van de website. Mocht u op deze site informatie tegenkomen waarvan u denkt dat deze onjuist is, dan stellen wij het op prijs als u dit aan ons wilt laten weten door een e-mail te sturen.

Geldigheid van het privacybeleid

Om de betrouwbaarheid van uw persoonlijke data te garanderen heeft de Tyco groep haar medewerkers regels opgelegd om vertrouwelijk met deze gegevens om te gaan. Daarnaast heeft Tyco uitgebreide technische en operationele maatregelen genomen om uw privacy te waarborgen.

Vertrouwelijkheid van uw persoonlijke gegevens

Het IP adres dat door uw computer wordt gebruikt, de datum en het tijdstip van het bezoek, het type browser en het besturingssysteem van uw computer en de door u bekeken pagina's worden opgeslagen. Uit deze gegevens is het niet mogelijk om uw identiteit afleiden. De gegevens worden alleen gebruikt voor een gegevens- en verkeersanalyse. De gegevens worden alleen voor statistische doeleinden gebruikt en blijven verder anoniem. Bovendien worden er geen persoonlijke profielen gemaakt of verwerkt.

Gegevens versturen via het internet

Uw bezoeken aan onze website worden bewaard. Het IP adres dat door uw computer wordt gebruikt, de datum en het tijdstip van het bezoek, het type browser en het besturingssysteem van uw computer en de door u bekeken pagina's worden opgeslagen. Uit deze gegevens is het niet mogelijk om uw identiteit afleiden. De gegevens worden alleen gebruikt voor een gegevens- en verkeersanalyse. De gegevens worden alleen voor statistische doeleinden gebruikt en blijven verder anoniem. Bovendien worden er geen persoonlijke profielen gemaakt of verwerkt.

Cookies

Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een web-analysedienst door Google Inc. ("Google"). Google Analytics gebruikt zogenaamde "cookies", tekstbestanden die zijn opgeslagen op uw computer en maken analyses van uw websitegebruik. De informatie van uw gebruik op deze website, dat wordt gegenereerd middels een cookie, wordt verzonden naar een Google server in Amerika en wordt daar opgeslagen. Echter, wanneer IP-anonimisering is geactiveerd, dan wordt op voorhand uw IP-adres gekort door Google. Dit geldt in de lidstaten van de Europese Unie en in de andere ondertekende staten die een overeenkomst hebben getekend met de Europese Economische omgeving. Alleen in uitzonderlijke gevallen zal het volledige IP-adres naar een Google server in Amerika worden verzonden en daar worden ingekort, behalve als IP-anonimisering is geactiveerd. Op aanvraag van de exploitant van deze website zal Google informatie gebruiken om uw websitegebruik te evalueren, rapporten over de website-activiteiten samen te stellen en om verdere diensten aan website-exploitanten in verband met gebruik van de website en het gebruik van internet in kaart te brengen. Het IP-adres dat uw browser in verband brengt met Google Analytics zal niet worden samengevoegd met andere Google data. U kunt de opslag van cookies voorkomen door uw software-instellingen in uw browser aan te passen. We wijzen u er echter wel op dat dit ervoor kan zorgen dat u niet meer volledig gebruik kunt maken van alle websitefuncties. U kunt ook voorkomen dat Google de gegenereerde data opslaat en verwerkt door de cookie en uw websitegebruik (inclusief uw IP-adres), door de volgende link te downloaden en de browser plug-in te installeren, via http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de

Gebruik van persoonlijke data

De persoonlijke gegevens (een persoonsgegeven is informatie die herleidbaar is tot een persoon. Voorbeeld van een persoonsgegeven is een naam of een huisadres, maar ook e-mailadressen kunnen persoonsgegevens zijn) die u ons verschaft door een van onze web-formulieren in te vullen (bijvoorbeeld uw naam, adres en e-mailadres) worden opgeslagen op een server in een land van de Europese Unie en worden verwerkt voor correspondentie met u en enkel gebruikt voor het doel waarvoor u de data heeft aangeleverd. Voorts kan Tyco deze data voor incidentele aanbiedingen gebruiken die u mogelijk interesseren. U kunt op ieder moment bezwaar maken tegen het gebruik van deze persoonlijke data. Tyco verzekert dat uw data niet aan derden wordt vrijgegeven, tenzij dit wettelijk verplicht is of wanneer u ons hier opdracht voor hebt gegeven. Voor zover Tyco gebruik maakt van dienstverleners voor de implementatie en uitvoering van dataprocessen, worden de contractuele verhoudingen geregeld in overeenkomsten, welke ter zake de privacy voldoen aan de regionale en internationale wetgeving (Safe Harbor).

Uw rechten

U hebt het recht om informatie te ontvangen over uw persoonlijke gegevens die zijn opgeslagen. Daarnaast hebt u het recht om onjuiste gegevens te corrigeren en om de gegevens, in overeenstemming met de wettelijke bepalingen, te laten blokkeren en te laten verwijderen.

Disclaimer voor externe links

Tyco websites, producten en diensten kunnen links bevatten naar websites van derden, producten en diensten. Tyco’s producten en diensten kunnen ook aanbiedingen bevatten voor producten en/of diensten van derden, met inbegrip van onze geautoriseerde zakenpartners. Informatie verzameld door derde partijen wordt beheerst door diens privacybeleid. Het is raadzaam dat u het privacybeleid van deze derden leest aangezien Tyco niet verantwoordelijk nog aansprakelijk kan worden gehouden voor privacybeleid van derden of voor de inhoud van websites van derden.

Toegang tot wachtwoordbeveiliging en beveiligde pagina's

Toegang en gebruik voor wachtwoord beschermde of beveiligde pagina's van deze website is alleen toegestaan voor geautoriseerde personen. 

Up-to-date houden van het privacybeleid

Tyco behoudt zich het recht voor deze privacyverklaring van tijd tot tijd bij te werken en te actualiseren en adviseert u dan ook als bezoeker met regelmaat kennis te nemen van de inhoud van dit privacybeleid.

Overige vragen

Neem contact op met de afdeling Marketing & Communicatie van de respectievelijke Tyco vestiging, via marketing.nlmail(at)tycointweb.com.

Onze merken